Wat is… Microsoft Azure

IT als nutsvoorziening

Jaren geleden was er een tv reclame die ging over ‘bedorven’ stroom. Dit bestaat natuurlijk niet, maar de boodschap was duidelijk: Goedkope stroom is niet anders dan duur betaalde stroom en levert daarmee dezelfde functionaliteit (het laten werken van al uw elektrische apparaten en machines).

Met IT is het niet anders. Voor lange tijd is het al mogelijk om IT als een nutsvoorziening af te nemen. De leverancier zorgt voor alles en u consumeert IT als een dienst. Hoewel dit een sterk vereenvoudigde weergave van de situatie is, toont het wel de kern van IT als een dienst.

Azure, IaaS, PaaS en SaaS

Het leveringsmodel dat hierbij gebruikt wordt, is de ‘cloud’. Denk hierbij aan zeer grote datacenters vanuit waar de cloudleverancier zijn diensten aanbiedt, en dat in verschillende hoofvormen. Zo kunt u ‘alleen’ de infrastructuur afnemen als dienst waarbij uw IT afdeling voor de rest zorgt, ook wel IaaS (Infrastructure-as-a-Service) genoemd.

Een andere vorm is dat de leverancier voorziet in de platformen (webservices, database services, etc.). Hierbij is uw IT afdeling verantwoordelijk voor de websites, databases etc. De cloudleverancier zorgt voor alles wat er onder zit. Dit wordt ook wel PaaS (Platform-as-a-Service) genoemd.

De derde en laatste hoofdvorm is SaaS (Software-as-a-Service). Hierbij neemt u software als dienst af en bent u alleen (beperkt) verantwoordelijk voor de met deze dienst gegenereerde data. Een mooi voorbeeld hiervan is Office 365 waarbij Microsoft alles verzorgd, vanaf de infrastructuur tot en met de software aan toe.

Daarbij zijn er nog vele andere (tussen)vormen van clouddiensten te noemen. Kenmerkend hierbij is wel dat deze veelal één of meerdere eigenschappen van de hoofdvormen hebben.

Alle clouddiensten die Microsoft aanbiedt worden onder de noemer Azure verkocht.

Publiek, private en hybride cloud

Clouddiensten komen daarbij in verschillende modellen voor. De meest bekende is de publieke cloud. Zie dit als een soort openbaar vervoer. Dit is dus de cloud die voor iedereen toegankelijk is en door Microsoft in zeer grote datacenters wordt onderhouden.

Iedereen krijgt tegen (maandelijkse) betaling een stukje van deze publieke cloud welke afgeschermd is voor anderen. Hierbinnen kan men zelf zijn eigen IT omgeving inrichten, zowel o.b.v. IaaS, PaaS en zelfs SaaS. Cruciaal voor de publieke cloud is een verbinding met het internet.

De private cloud is een IT omgeving welke ingericht is als cloud (schaalbaar, elastisch, pay-as-you-go) maar dan voor eigen gebruik. Er zijn dus geen andere afnemers van deze cloud.

De hybride cloud is de tussenvorm. Deze staat voor een deel in het datacenter van het bedrijf (private cloud) maar heeft direct een of meerdere verbindingen met de publieke cloud, waardoor verschillende IT ‘workloads’ eenvoudig van lokatie kunnen verhuizen. Dit is vooral handig wanneer de data o.b.v. wet- en regelgeving lokaal moet staan, terwijl de applicaties voor hen schaalbaarheid vanuit de publieke cloud aangeboden worden.

Waarom zou ik de cloud gebruiken?

Dat is een vraag die Sirrus vaak gesteld wordt. En niet zonder reden. Immers, u ‘doet’ IT al vele jaren op een bepaalde en beproefde manier. Waarom zou u dat nu veranderen?

Een van de reden is de voorspelbaarheid van de kosten. Want ‘klassieke’ IT, oftewel IT die niet vanuit de cloud wordt geconsumeerd, is qua kosten onvoorspelbaar. Denk hierbij aan uitval, onderhoud, onderhoudscontracten, de huur van computerruimtes, elektriciteitsrekekening etc. Daarbij dient de hardware veelal eens per drie a vijf jaar vervangen te worden. Wanneer het er eindelijk staat en draait, dient er vanaf de eerste dag weer kapitaal gereserveerd te worden voor de volgende vervangingsronde.

Wanneer u IT als dienst afneemt, dus bijvoorbeeld vanuit de Azure cloud, heeft u hier geen last van. U betaalt alleen voor hetgeen u gebruikt, en Microsoft zorgt voor de rest. Naarmate de hoofdvorm van de cloud toeneemt (IaaS > PaaS > SaaS), wordt u steeds meer ontzorgt door Microsoft.

Geen hoge investeringskosten meer. Wanneer u de Azure cloud gebruikt, zijn er geen hoge investeringen (zoals de aanschaf van nieuwe hardware) meer nodig. Via een geavanceerd webportaal klikt u aan wat u nodig heeft en een paar uur later consumeert u IT.

Beveiliging en compliancy. Deze twee zaken gaan een steeds grotere rol spelen in IT en worden daarmee grotere kostenposten. Microsoft investeert enorme bedragen om de Azure cloud veilig te maken en te houden. U, als Azure klant, lift daarop mee. Daarbij worden de meest geavanceerde beveiligingstechnieken gebruikt, dit veelal buiten het (economische en kennis)niveau van de gemiddelde IT afdeling liggen. Daarbij investeert Microsoft ook veel kapitaal om GDPR compliancy te realiseren en te ondersteunen. Hier kunt u allemaal slim gebruik van maken, zonder dat er vooraf hoge investeringen nodig zijn.

Flexibiliteit en dynamisch. In de klassieke IT is het uitbreiden van het serverpark om bijvoorbeeld uw cruciale website robuust en snel te maken, een kostbare aangelegenheid. Immers, een paar maal per jaar krijgt uw website wellicht honderden/duizenden bezoeken per dag, terwijl buiten die periodes die aantallen niet gehaald worden. Toch moet de website altijd goed presteren, ook tijdens die piekdagen. Er staat dus overcapaciteit welke maar een paar keer per jaar wordt benut. Met de Azure cloud is dit allemaal niet nodig. De website is met het zetten van één vinkje hoogbeschikbaar en met het zetten van een ander vinkje automatisch schaalbaar. Bij hogere bezoekersaantallen worden er automatisch webservers bijgeplaatst om de aanvragen snel af te handelen. Bij afname van de bezoekersaantallen worden deze webservers weer uitgezet tot het juiste aantal is bereikt. Hierbij betaald u alleen voor wat er is gebruikt. Hierdoor is uw website altijd flexibel en dynamisch.

Focus. IT is voor de meeste bedrijven niet hen kerncompetentie. Maar dient ter ondersteuning van hen bedrijfsactiviteiten en is daarmee snel een kostenpost. Door IT als dienst af te nemen, veranderd dit. Hierdoor komen er meer resources en tijd vrij voor de bedrijfsactiviteiten waarmee de focus wordt verstevigd.

Stroom heeft geen geur, IT ook niet

Hiermee zijn we weer terug bij het begin. Stroom is ongeacht de leverancier, altijd hetzelfde. Hoewel dat niet voor IT gezegd kan worden, is het wel zo dat IT als dienst afgenomen uit de Azure cloud, vele voordelen biedt welke met ‘klassieke’ IT niet zo eenvoudig (of geheel niet)  zijn te realiseren.

IT als dienst heeft dan ook geen ‘vreemd luchtje’, maar is de toekomst waarop IT wordt aangeboden en geconsumeerd. IT is niet meer een last maar de ‘enabler’ van uw bedrijf. Hiermee wordt uw bedrijf in staat gesteld sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Tevens is het mogelijk om de IT vanaf verschillende locaties en met verschillende apparaten (notebooks, tablets en smartphones) te consumeren, zonder dat er vooraf hoge investeringen nodig zijn of dat de veiligheid van de gerelateerde gegevens in het gedrang komen.

Kortom, Azure helpt ook uw bedrijf verder en zorgt dat IT een van de peilers wordt.

Ga voor echt passende support

Krijg direct advies afgestemd op uw situatie

Bel: +31 10 798 7390 of

Nog één stapje

Vul deze gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een volledig en vrijblijvend advies. Zo gemakkelijk kan het zijn.

i

Wordt alleen gebruikt om u te kunnen begroeten

i

Wordt alleen gebruikt om u te kunnen bereiken

i

Wordt alleen gebruikt om u te kunnen bereiken

i

Wordt alleen gebruikt om u van relevante informatie te kunnen voorzien

i

Wordt alleen gebruikt om te zien waar uw bericht over gaat

i

Wordt alleen gebruikt om uw vraag te begrijpen

Zo gemakkelijk kan het zijn

Vul uw telefoonnummer in en we bellen u zo snel mogelijk terug.

i

Wordt alleen gebruikt om u te kunnen bereiken

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste Microsoft Cloud innovaties. Wees de voorloper in uw branche. Schrijf u in!

i

Wordt alleen gebruikt om u gericht te kunnen begroeten

i

Wordt alleen gebruikt om u van relevante informatie te voorzien

i

Wordt alleen gebruikt om u te kunnen bereiken

Ik ga akkoord met de voorwaarden