Support

Microsoft Azure MKB Connect Service

Microsoft Azure MKB Connect Service

Microsoft’s publieke cloud Azure is een snel groeiende verzameling van geïntegreerde cloudservices, zoals computing, networking, applicatieve services, opslag en backups. Een aantal van de voordelen die Microsoft Azure biedt; grotere flexibiliteit, optimale schaalbaarheid, hogere snelheid en dat alles tegen voorspelbare kosten. Kortom, Azure biedt ook jullie bedrijf veel voordelen. Alleen de weg ernaartoe is nog onduidelijk. Wij helpen je graag met een advies en samenwerking op maat.

Contact opnemen

Het antwoord op ieder Azure vraagstuk

Hoe kun je de eigen IT omgeving het beste aan Azure koppelen? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zit het met de complexiteit en integratie van de huidige netwerkinfrastructuur? Waar liggen de risico’s? En hoe zit het met garanties, veiligheid en compliance? Om de aansluiting op Azure voor het MKB aanzienlijk te vereenvoudigen heeft Sirrus de ‘Microsoft Azure MKB Connect Service’ ontwikkeld. In drie stappen worden zowel strategische doelstellingen- als huidige netwerk infrastructuur in kaart gebracht en geanalyseerd. Daarna regelen wij direct de implementatie. De totale doorlooptijd is circa 4 tot 8 weken. Door een gedegen kennistraject kunnen alle medewerkers direct aan de slag met het gebruik én het beheer van Microsoft Azure.

Hoe het samenwerkingstraject eruitziet

Allereerst wordt er een inventarisatie van de huidige netwerkinfrastructuur uitgevoerd, gecombineerd met het inzichtelijk maken van de eisen en wensen van de organisatie m.b.t. Azure. De volgende zaken worden in kaart gebracht:

 • Inventarisatie gebruiksdoel Azure;
 • Huidige IP Plan, i.c.m. huidige ISP (Publieke Adressen);
 • Routeringen en firewall Configuratie;
 • Infrastructuur: Naamgevingsconventie & regelgeving;
 • Huidige leverancier van de (SSL) certificaten;
 • Inventarisatie van de aanwezige netwerk hardware.

Op basis van deze gegevens wordt een eerste design draft gemaakt. Deze wordt met de belanghebbende doorgesproken en nader toegelicht. Het doel van deze bespreking is mogelijke hiaten vaststellen en bedrijfsprocesmatige acties te initiëren.

Hierbij wordt alles klaargezet voor de aansluiting op Azure. Enkele voorbeelden:

 • Aanschaf van een Azure abonnement;
 • Advies en onderbouwing van passende oplossing en mogelijkheden
 • Advies en aanschaf van eventueel ontbrekende (of te vervangen) netwerk hardware;
 • Assisteren initiële opzet van het Azure abonnement en bijbehorende certificaten;
 • Advies en uitrol van het IP Nummerplan en bijbehorende netwerken in Azure;
 • Advies en uitrol van de benodigde DNS Infrastructuur in Azure.

Op basis van de gekozen oplossing wordt de inrichting conform het design opgeleverd. Dit kan een “Point to Site” of “Site to site” zijn. Azure “Express Route” valt niet onder deze oplossing.  Gedurende het gehele traject en bij oplevering vindt kennisoverdracht plaats zodat men bij oplevering zelf met Azure aan de slag kunt. Optioneel kunnen relevante trainingen direct bij onze kennispartner Didacticum volgen.

Voordelen voor jouw organisatie

 • Complexiteit van overstap naar de cloud wordt geminimaliseerd
 • Beperkte doorlooptijd
 • Bij afronding beschikt u over een Azure Netwerk Omgeving
 • Onafhankelijk en gedegen advies van de Cloud-experts van Sirrus.
Laten we beginnen

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Bekijk het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van Google.