Support

Security Health Check

Security Health Check

Het komt regelmatig voor: klantgegevens of intellectuele eigendommen van bedrijven worden door hackers gestolen en belanden op straat. Ter preventie is het van essentieel belang dat een organisatie periodiek controleert of de security maatregelen die zijn getroffen nog voldoen. Dit is niet alleen belangrijk voor de eigen organisatie, maar ook voor onder andere klanten en toezichthouders. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van werken in de Cloud IT en IT security bijzonder snel gaan, is het noodzakelijk om één of tweemaal per jaar een securitycheck uit te voeren teneinde de security maatregelen waar nodig bij te stellen en uit te breiden.

Security Health Check aanvragen

Voor wie is de Security Health Check

De Security Health Check is ideaal voor organisaties die niet voldoende kennis, ervaring, tijd en/of middelen hebben om deze controle zelf uit te voeren. Daarnaast is de Security Health Check ontwikkeld voor organisaties die de behoefte of de verplichting hebben om de controles uit te laten voeren door een externe partij. Onze specialisten controleren de effectiviteit en de volledigheid van de meest belangrijke securitymaatregelen, en leveren een rapport op van de bevindingen inclusief een heldere toelichting op hoe de kwetsbaarheid kan worden geminimaliseerd.

Voor wie is de Security Health Check

De Security Health Check is ideaal voor organisaties die niet voldoende kennis, ervaring, tijd en/of middelen hebben om deze controle zelf uit te voeren. Daarnaast is de Security Health Check ontwikkeld voor organisaties die de behoefte of de verplichting hebben om de controles uit te laten voeren door een externe partij. Onze specialisten controleren de effectiviteit en de volledigheid van de meest belangrijke securitymaatregelen, en leveren een rapport op van de bevindingen inclusief een heldere toelichting op hoe de kwetsbaarheid kan worden geminimaliseerd.

 

Hoe het proces van de Security Health Check eruitziet

In overleg met de klant wordt de scope van de Security Health Check bepaald. Er kan worden gekozen uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

 • Security Health Check webomgeving (webservers, mailservers, nameservers etc);
 • Security Health Check draadloos netwerk;
 • Security Health Check intern netwerk en aangesloten apparatuur.

Hierbij wordt er onder andere gekeken naar:

 • Inventarisatie van de omgeving;
 • Geautomatiseerd en waar nodig handmatig scannen van de omgeving;
 • Verificatie van de scanresultaten en, indien onderdeel van de scope;
 • Kwetsbaarheden praktisch toetsen (penetratietest).

Er wordt een adviesrapport opgeleverd, inclusief kennissessie met persoonlijke toelichting. Het rapport bevat een heldere managementsamenvatting met overzicht van de impact van de bevindingen en de benodigde tijd en inspanning om de belangrijkste issues aan te pakken.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan:

 • Impactniveau;
 • Relevante technische details;
 • Aanbevelingen ten aanzien van het verkleinen of wegnemen van de kwetsbaarheid.

Na het opleveren van het rapport volgt een kennissessie met toelicht en de rapportage en de te nemen acties.

Voordelen voor u en uw organisatie

 • U krijgt meer grip op uw IT -security.
 • Gecontroleerde security = voorkomen van inbraak.
 • U ontvangt concrete actie-omschrijvingen die prioriteitsstelling en resource planning mogelijk maken.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Bekijk het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van Google.